Cynthia LAI


Everfriend Pet Product Manufactory
2nd Ever-young Rd, Peng-ling industrial area, Qiu-chang, Hui Yang, Hui Zhou, Guangdong, China
P.C 516211


T: 86 - 752 - 3550600
   86 - 752 - 3550599
   86 - 13360858691
F: 86 - 752 - 3838608


E-mail address :
cynthia@everfriendpet.com (customer service Dept.)
nancytang@everfriendpet.com (shipping Dept.)